ဒီအက္စ္အယ္လ္နည္းပညာမိတ္ဆက္ (DSL Technology Introduction)

ဒီအက္စ္အယ္လ္နည္းပညာမိတ္ဆက္ (DSL Technology Introduction)

ဒီေန႕ Broadband နည္းပညာေတြမွာ Broadband Wireless နဲ႕ Fixed Line ဆိုျပီး ႏွစ္ခုကြဲျပားလာပါတယ္.. Fixed Line မွာ ISDN, xDSL, Cable Modem, Fiber စတဲ႔နည္းပညာေတြ အသုံးျပဳၾကပါတယ္၊ တခ်ိဳ႕နည္းပညာေတြမွာ Speed, Bandwidth, Technology  အရအားသာခ်က္ေတြရွိေပမယ္႕ ေစ်းႏႈံးၾကီးျမင္႔မႈေၾကာင့္ မိသားစုသုံးနိင္ဖို႕ အခက္အခဲရိွေနျပန္ပါတယ္၊ ဒါေၾကာင္႕ နည္းပညာနဲ႔ေစ်းႏွဳံးအရ အားသာခ်က္ေတြရွိတဲ DSL Technology ကို Home Used အျဖစ္ေရြးခ်ယ္စရာ ျဖစ္လာပါတယ္။

DSL Technology (Digital Scriber Line) မွာ xDSL ( ADSL, SDSL, HSDSL, VDSL, RADSL, ADSL2+) ဆိုျပီး ကြဲျပားျခားနားခ်က္ေတြ ရိွပါတယ္။ နည္းပညာတစ္ခုထဲအေပၚမွာအေျခခံျပီး Bandwidth, Speed, Application, Coverage Distance စတာေတြေပၚမွာ အေျခခံျပီး ကြဲျပားသြားတာျဖစ္ပါတယ္၊ ဒီအထဲကမွ အသုံးအမ်ားဆုံး ADSL အေၾကာင္းကိုေရးပါရေစ။

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s