ဘာေၾကာင္႔အသုံးမ်ားသလဲ (Why ADSL?)

ADSL စံနစ္ရဲ႕အဓိကအားသာခ်က္ကေတာ႕ ရိွျပီးသား တယ္လီဖုံးလိုင္း ေပၚမွာ High Speed Data သြားႏိုင္တာျဖစ္ပါတယ္၊ တယ္လီဖုံးလိုင္းလို႕ဆိုရာမွာ Analog (Cross-Bar), Digital မည္သည္႕ PSTN တယ္လီဖုံးလိုင္းႏွင္႕မဆို အသုံးခ်ႏိုင္ပါတယ္။ လက္ရွိအိတ္ခ်ိန္းရဲ႕ အမ်ိဳးအစားကို မွီခိုမႈမရွိသလို လက္ရွိတည္ေဆာက္ထားတဲ႔ တယ္လီဖုံးစံနစ္ကို ဖ်က္သိမ္းဖို႕ ေျပာင္းလဲဖို႔လဲ မလိုအပ္ပါဘူး၊ စံနစ္တစ္ခုကို စတင္တဲ႔အခါ အရင္ရွိျပီးသား စံနစ္အေဟာင္းေတြဟာ ျပစ္ရမွာလဲ အဆီတဝင္းဝင္း စားရမွာလဲ သဲတရွပ္ရွပ္ဆိုသလို Service Provider ေတြအတြက္ ေခါင္းခဲစရာ ျဖစ္ရေလ႔ရွိပါတယ္၊ လက္ရွိ PSTN တယ္လီဖုံးနည္းပညာဟာ ႏိုင္ငံတကာမွာေတာင္ မဖယ္ရွားႏိုင္ေသးတဲ႔ သက္တမ္းအရွည္ဆုံး နည္းပညာပါ၊ DSLဟာ လက္ရွိအိတ္ခ်ိန္းနက္ဝပ္မွာ internet ေပါင္းစပ္အသုံးျပဳႏိုင္ေအာင္ ျပဳလုပ္ထားတဲ႔အတြက္ ISP ေတြရဲ႕ ေရြးခ်ယ္မႈ တစ္ခုျဖစ္လာပါတယ္၊

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s