အလုပ္လုပ္ပုံ (How it works?)

Voice နဲ႕ Data မတူတဲ႕ Signal ႏွစ္ခုကို Copper Line တစ္လိုင္းထဲေပၚမွာ အတူသြားႏိုင္ဖို႕အတြက္ FDM (Frequency Division Multiplexing) ကိုပဲအသုံးျပဳတယ္လို႕ အၾကမ္းဖ်ဥ္း ေျပာပါရေစ၊ Multiplexing ဆိုတာကေတာ႕ မတူတဲ႕ Signal ႏွစ္ခုကို ၾကားခံမီဒီယာ (Radio channel, Copper line, Fiber,etc..) တစ္ခုထဲေပၚမွာ တင္ပို႕တာကိုေျပာတာပါ၊ FDM ဆိုတာက မတူတဲ႕ Frequency ေတြကို လိုင္းတစ္လိုင္းထဲေပၚမွာ ေပါင္းစပ္ပို႕တဲ႕နည္းပညာပါ၊ ေေရွ႕ပိုင္းမွာ ေျပာထားခဲ႕သလို Voice Frequency ဟာ 4 kHz ကို သုံးျပီး Data Uplink အတြက္ 10~200 kHz, Down Link အတြက္ကေတာ႕ 200 kHz~1 MHz Frequency ကိုသုံးပါတယ္.. ဒီလုိမတူတဲ႔ Frequency Band ေေတြကိုခြဲျခားအသုံးျပဳထားတဲ႕ အတြက္ End to End မွာ ဘယ္လိုျပန္ျပီးခြဲထုတ္ပါသလဲ၊ သုံးစြဲသူအိမ္မွာထားတဲ႕ ADSL Modem မွာေရာ အိတ္ခ်ိန္းအ၀င္ မွာထားတဲ႔ DSLAM မွာပါ Frequency အနိမ္႔ (4kHz) နဲ႔ Frequency အျမင္႔ (>10 kHz) ကိုခြဲထုတ္ႏိုင္တဲ႕ Frequency Splitter ေေတြ ပါရွိပါတယ္၊ ဒီ Frequency Splitter ေတြက Low Frequency Voice (4kHz) ဆိုရင္ သက္ဆိုင္ရာ တယ္လီဖုန္းဟင္းဆက္ (သို႕) အိတ္ခ်ိန္း ကိုပို႕ေပးျပီး High Frequency Voice (10 kHz အထက္) ဆိုရင္ သက္ဆိုင္ရာ DSLAM (သို႕) Internet Gateway ဆီကိုသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s