ျမန္မာျပည္တြင္း ADSL အသုံးျပဳမႈ (ADSL in Myanmar)

ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ လက္ရွိ ျမန္မာတယ္လီပို႕နဲ႕ ျမန္မာ႔ဆက္သြယ္ေရး ကေန ADSL ဝန္ေဆာင္မႈ ေပးပါတယ္၊ ADSL သုံးဖို႔အရင္ဆုံး ရိုးရိုးလိုင္းဖုံးတစ္လုံးရွိရပါမယ္၊ ဖုံးလိုင္းမရွိရင္ ျမန္မာ႔ဆက္သြယ္ေရးကေန လိုင္းကို Leased line (နံပါတ္မပါေသာ လိုင္းသက္သက္) အေနနဲ႔ ငွားရမ္းအသုံးျပဳႏိုင္ပါတယ္၊ Leased line ငွားရမ္းဖို႔ကေတာ႔ ကိုယ္အသုံးျပဳလိုတဲ႔ေနရာမွာ ဆက္သြယ္ေရးက လိုင္းတပ္ဆင္ေပးဖို႔ technicalအရသင္႔ေတာ္(feasible)ျပီး လိုင္းအပိုလဲ ငွားရမ္းလို႔ အပိုရွိေနမွ အဆင္ေျပမွာပါ၊

ဖုံးလိုင္းရရွိမႈအတြက္ အသုံးျပဳသူကိုယ္တိုင္ပဲ ေဆာင္ရြက္ရပါမယ္ ၊ လိုင္းရရွိလ်င္ ျမန္မာတယ္လီပို႔ (သို႔) ဆ.သ.ရ သို႔ ေလွ်ာက္လႊာတင္ႏိုင္ပါမယ္၊ ျမန္မာတယ္လီပို႔မွာ ေလွ်ာက္လႊာတင္ရင္ ရန္ကုန္ျပည္လမ္း နဲ႔ မႏၱေလးဆြမ္းဟိုတယ္ဝင္းအတြင္း အေရာင္းဌာနေတြမွာ ေလွ်ာက္လႊာယူျဖည္႔ျပီး ေလွ်ာက္ရပါမယ္၊ ဆက္သြယ္ေရးမွာ ေလွ်ာက္လႊာတင္ရင္ ဦးေဆာင္ညႊန္ၾကားေရးမွဴး၊ ၿမန္မာ႔ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း၊ ေနၿပည္ေတာ္ကို လိပ္မူျပီး ေလွ်ာက္လႊာတင္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္၊ ျမန္မာတယ္လီပို႔က ရန္ကုန္နဲ႔မႏၱေလး ႏွစ္ျမိဳ႕ပဲ ဝန္ေဆာင္မႈေပးတာ ျဖစ္ျပီး နယ္ျမိဳ႕ေတြမွာ တပ္ဆင္လိုရင္ ၿမန္မာ႔ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းကိုပဲ ေမးျမန္းစုံစမ္းရမွာ ျဖစ္ပါတယ္၊

လိုအပ္လ်င္ MPT မွတပ္ဆင္မည္႔ ဖုံးလိုင္းကို DSL connection အတြက္ အသုံးျပဳ၍ ရႏိုင္မရႏိုင္ (feasible) စစ္ပါတယ္၊ လိုင္း Feasible ျဖစ္၍ တပ္ဆင္ခြင္႔ရပါက သက္ဆိုင္ရာ ISP အင္ဂ်င္နီယာအဖြဲ႔မွ လာေရာက္တပ္ဆင္ေပးပါတယ္၊

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s