(2)မိုဒမ္ကိုစစ္ေဆးျခင္း

Connection မရဘူးဆိုရင္ အရင္ဆုံးစစ္ေဆးသင္႔တာက ကိုယ္႔မိုဒမ္ (ADSL Modem) ရဲ႕အေျခအေနပါပဲ၊ Modem status LED မီးလုံးေလးေတြရဲ႕ အေျခအေနကို ေလ႔လာထားသင္႔ပါတယ္၊ ပါဝါစဖြင္႔ရင္ဘယ္လို Connection ရသြားရင္ဘယ္လို မီးလင္းတယ္ဆိုတာ ေလ႔လာၾကည္႔လိုက္ပါ၊

– ပထမဆုံး power စဖြင္႔ရင္လင္းမွာကေတာ႔ power LED မီးလုံးပါပဲ၊

– ေနာက္ဆက္လင္းမယ္႔ LED ေတာ႔ Status မီးလုံးပါ၊ Status LED ဟာ မိ္ုဒမ္ရဲ႕ အေျခအေနကိုျပပါတယ္၊ ဒီ LED မိွတ္လိုက္လင္းလိုက္ ျဖစ္ေနတာဟာ Modem စတင္အလုပ္လုပ္ေနေၾကာင္းျပေနတာပါ၊ တခ်ိဳ႕ Modem brand ေတြမွာ Status LED မပါတတ္ပါဘူး၊

– ေနာက္ထပ္ လင္းလာရမဲ႔ LED ကေတာ႔ Ethernet ပါ၊ Computer နဲ႔ Modem network အဆက္အသြယ္ရေနျပီဆိုတာ ဒီမီးကေဖၚျပေနပါတယ္၊

– ေနာက္ဆုံးလင္းရမွာကေတာ႔ ADSL (သို႔) DSL (သို႔)  WAN (သို႔)  Link (သို႔)  Internet LED မီးဟာ မွိတ္တုတ္မွိတ္တုတ္ ၃ ၾကိမ္ေလာက္ ကစားရမွာ ျဖစ္ပါတယ္၊ ဒီလိုကစားေနတာက အိတ္ခ်ိန္းက DSLAM နဲ႔ Modem စတင္ဆက္သြယ္မႈျပဳ (handshaking) ေနတာျဖစ္ပါတယ္၊ွ Connection ရသြားရင္ ဒီမီးဟာ လုံးဝျငိမ္ျပီး အျမဲတမ္းလင္း သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္၊

– ဒါေၾကာင္႔ အၾကမ္းဖ်ဥ္း power, Ethernet, ADSL/ DSL/ WAN/Link/Internet , Status(ပါခဲ႕လ်င္) LED မီးလုံး ၃ လုံး(သို႔) ၄ လုံး ပုံမွန္အခ်ိန္မွာ လင္းေနရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

nicLED1

Fig-10 Power, Ethernet, DSL/Internet မီးမ်ား
Fig-10 Power, Ethernet, DSL/Internet မီးမ်ား

i) Power မီးမလင္းလ်င္

– ရွင္းပါတယ္၊ မိုဒမ္ကို power ေရာက္မေရာက္ ေသခ်ာစစ္ပါ၊ Power ေပးထားလ်က္နဲ႕ မေရာက္လ်င္ power adaptor သို႕ Modem ပ်က္တာျဖစ္ပါမယ္။

ii) Power မီးလင္း၊ Status, DSL, Ethernet မလင္းလ်င္

– Modem ပ်က္တာျဖစ္ပါမယ္။

iii) Power, Status, DSL မီးလင္း၊ Ethernet မလင္းလ်င္

-ကြန္ပ်ဴတာႏွင္႔ Modem အေဆက္အသြယ္မရပါ၊ Modem ကို power reset လုပ္ပါ၊ PC ကိုလဲ reset လုပ္ၾကည္႔ပါ၊ ဆက္သြယ္ထားေသာ Network ၾကိဳး, Switch, ထပ္မံ၍ IP address လိုင္းခြဲအသုံးျပဳႏိုင္ရန္သုံးေသာ Router စသည္တို႔ကို ကၽြမ္းက်င္သူႏွင္႔ စစ္ေဆးပါ၊

iv) Power, Status, Ethernet မီးလင္း၊ DSL လုံး၀ မကစား/မလင္းလ်င္

– ဖုံးလိုင္းမေကာင္းျခင္း၊ လိုင္းျပတ္ေနျခင္း၊ Bill မေဆာင္သျဖင္႔ IPS မွလိုင္းပိတ္ျခင္း မ်ားျဖစ္ႏိုင္ပါသည္၊ ေၾကြြးက်န္ရွိမရွိ helpdesk/Billing သို႔ဖုံးဆက္၍ ေမးပါ၊ မိမိ၏ Modem ကို PC မွေန ping test လုပ္ၾကည္႔ပါ၊ ပုံမွန္ အိမ္သုံးယူဇာေတြ အေနနဲ႔ ping test လုပ္တတ္ဖို႕ နဲနဲေလးေတာ႔ ၾကိဳးစားရမယ္ထင္ပါတယ္၊ ဒါေပမယ္႔ အင္တာနက္သုံးစြဲသူ တစ္ေယာက္ အေနနဲ႕ ကိုယ္႕ IP address နဲ႕ ping လုပ္ပုံလုပ္နည္းကို ေလ႔လာေရးမွတ္ထားမယ္ဆိုရင္ ေသခ်ာေပါက္ အက်ိဳးမယုတ္ႏိုင္ပါ၊ ကိုယ္႔စက္ကေန Modem ကို ping ရတယ္ဆိုရင္ 90% ေလာက္ modem ေကာင္းႏိုင္တယ္ PC နဲ႕ modem နဲ႔ network အေဆက္အသြယ္ ေကာင္းတယ္လို႔ ေျပာႏိုင္ပါတယ္္၊ Bill ကင္းရွင္းလ်င္ help desk သို႔ဖုံးဆက္၍ complaint တင္ပါ၊

ပထမအဆင္႔အေနနဲ႕ modem ကို စစ္ေဆးရမွာပါ။ သက္ဆိုင္ရာ ISP နဲ႕ ဆက္သြယ္ျပီး Modem ေကာင္းမေကာင္း အရင္စစ္ေဆးသင္႔ပါတယ္၊ မိုဒမ္ေကာင္းတယ္ဆိုရင္ ေနာက္တဆင္႔က မိမိလိုင္းအတြက္ အသုံးျပဳထားတဲ႔ အိတ္ခ်ိန္းရုံးက DSLAM port ကို ISP Helpdesk ကေနတဆင္႔ စစ္ေဆးေပးပါတယ္၊ ဒုတိယအဆင္႔ အိတ္ခ်ိန္းမွာရွိတဲ႔ DSLAM port နဲ႔ jumper connection ေတြကို စစ္ေဆးပါလိမ္႔မယ္၊ Modem ေကာင္းတယ္ DSLAM port လဲေကာင္းေနတယ္ဆိုရင္ အိတ္ခ်ိန္းကေန အိမ္အထိသြယ္တန္းထားတဲ႕ ဖုံးလိုင္းၾကိဳးကို စစ္ေဆးရေတာ႔မွာျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္ဆုံးအဆင္႔ MPT line အဖြဲ႕နဲ႕ လိုင္းကို စစ္ေဆးျပဳျပင္ရန္ လိုပါတယ္။

v) Power, Status, Ethernet မီးလင္း၊ DSL မိွတ္တုတ္မွိတ္တုပ္ကစားျပီလုံး၀မလင္းလ်င္

DSL မီးကစားတာဟာ modem နဲ႕ DSLAM အဆက္အသြယ္ရွိတယ္ဆိုတာျပေနတာပါ၊ မိုဒမ္နဲ႕ DSLAM port 90% ေလာက္ေကာင္းႏိုင္ပါတယ္၊ ျဖစ္ေလ႔ရွိတဲ႔ ျပသာနာက ဖုံးလိုင္းမေကာင္းလို႔ handshake လုပ္ျပီး connection မခ်ိတ္တာျဖစ္ပါတယ္၊ Modem, DSLAM port ကို ISP နဲ႕ စစ္ေဆးတာထက္ MPT line အဖြဲ႕နဲ႕ လိုင္းကို စစ္ေဆးျပဳျပင္တာက ပိုျမန္ဆန္ပါလိမ္႔မယ္။

vi) DSL လိုင္းတက္ေနတယ္၊ Power, DSL, Status, Ethernet မီးအားလုံးလင္းတယ္၊ အင္တာနက္သုံးမရဘူး၊

မိုဒမ္ႏွင္႔ PC ကို တလွည္႔ဆီ reboot လုပ္ပါ၊ မရေသးလ်င္ PC မွေန မိုဒမ္ IP ကို ping test လုပ္ႏိုင္လ်င္ လုပ္ၾကည္႔သင္႔ပါတယ္၊ မိုဒမ္ကို ping မရလ်င္ မိုဒမ္ ပ်က္တာျဖစ္ႏိုင္သလို၊ factory default က်သြားတာလဲ ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္၊ မိုဒမ္ ကို ISP Helpdesk/Customer Service နဲ႔ဆက္သြယ္ျပီး ေပးပို႔စစ္ေဆးသင္႔ပါတယ္၊ မိုဒမ္ factory default က်တာဆိုရင္ ISP technician မွ Setting/Configurations မ်ားျပန္လည္ျပဳလုပ္ေပးပါတယ္။

PC မွေန မိုဒမ္ IP ကို ping test လုပ္ၾကည္႔လို႔ရတယ္ဆိုရင္ ေနာက္တဆင္႔က PC ကေန DSLAM ကို ping test လုပ္ၾကည္႔ဖို႔ပါပဲ၊ ဒါေၾကာင္႔ ကိုယ္ရဲ႕ IP address, Gateway ကိုယ္အသုံးျပဳေနတဲ႔ DSLAM IP စတာေတြကို သိရွိထားသင္႔ပါတယ္၊ ဒီ အခ်က္အလက္ေတြကို စတင္တပ္ဆင္စဥ္က Form ထဲမွာ ၾကည္႔ႏိုင္သလို ISP Helpdesk ကိုလဲ ေမးျမန္းႏိုင္ပါတယ္။

Modem ကို IPS ကိုပို႔ျပီးစစ္ေဆးခိုင္းႏုိင္သလို ကိုယ္တိုင္အၾကမ္းဖ်ဥ္းစစ္ေဆးဖို႔ အခက္အခဲရွိတယ္ဆိုရင္လဲ ISP/LSP Technicianကို အိမ္တိုင္ရာေရာက္ စစ္ေဆးဖို႔ ေခၚႏိုင္ပါတယ္၊ IPS ကိုပို႔ျပီးစစ္ေဆးျခင္း၊ ျပန္လည္ setting ထည္႔သြင္းျခင္းတို႔အတြက္ ဝန္ေဆာင္ခ ေပးရန္မလိုပါဘူး၊ ISP/LSP Technician ကို အိမ္တိုင္ရာေရာက္ စစ္ေဆးဖို႕(On-Site Visiting) ေခၚရင္ေတာ႔ ဝန္ေဆာင္ခေပးရပါတယ္။

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s