(3) အိတ္ခ်ိန္းမွအိမ္အထိ သြယ္တန္းထားေသာ ဖုံးလိုင္း စစ္ေဆးျပဳျပင္ျခင္း

မိမိအသုံးျပဳတဲ႕ ဖုံးလိုင္းရဲ႕ အရည္အေသြးဟာ အိတ္ခ်ိန္းကေန အိမ္ထဲဝင္တဲ႔အထိ ေကာင္းေနဖို႕လိုပါတယ္၊ ဖုံးလိုင္းမွာ Noise ပါတာ၊ လိုင္းပူးတာ၊ တျခားလိုင္းကအသံကို မသဲမကြဲၾကားေနရတာ ေျပာရင္း လိုင္း ခဏခဏျပဳတ္တာ စတဲ႔ အခ်က္ေတြဟာ လိုင္းအရည္အေသြးက်ဆင္းတဲ႔ ျပသာနာေတြပါ၊

ဖုံးလိုင္းဟာ တယ္လီဖုံးေျပာလို႕ ရေနေပမယ္႕ DSL connection မရတဲ႕ ျပသာနာ ဟာ ဖုံးလိုင္းရဲ႕ အရည္အေသြးနဲ႕ တိုက္ရိုက္ဆက္ႏြယ္ေနပါတယ္၊ ADSL Modem ကိုစျပီး power ဖြင္႔လိုက္တဲ႕ အခ်ိန္မွာ ADSL (သို႔) DSL (သို႔)  WAN (သို႔)  link (သို႔)  Internet LED မီးဟာ မွိတ္တုတ္မွိတ္တုတ္ ၃ ၾကိမ္ေလာက္ ကစားရမွာ ျဖစ္ပါတယ္၊ ဒီလိုကစားျပီးမွ Connection ရသြားရင္ ဒီမီးဟာ လုံးဝျငိမ္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္၊  မွိတ္တုတ္မွိတ္တုတ္ ၃ ၾကိမ္ေလာက္ကစားျပီး Connection မရဘူး မီးကလဲလင္းမလာဘူးဆိုရင္ ေသခ်ာေပါက္ ဖုံးလိုင္းအရည္အေသြး ျပသာနာရွိေနပါျပီ၊ သက္ဆိုင္ရာ Line Complaint (102)၊ လိုင္းတာဝန္ခံ လိုင္းမင္းေတြနဲ႔ စစ္ေဆးျပီး လိုအပ္သလိုျပဳျပင္ရပါမယ္။

– ေနာက္တမ်ိဳးက ဖုံးဟင္းဆက္ကိုမထားမွ DSL connection ရတဲ႔ ျပသာနာပါ၊ ဖုံးဟင္းဆက္ကိုခ်လိုက္ရင္ DSL connection လဲျပဳတ္သြားပါတယ္၊ ဒီျပသာနာကလဲ ေသခ်ာေပါက္ Copper line Quality ျပသာနာပါ ဖုံးလုိင္းမွာ အဆက္တေနရာ မမိတမိျဖစ္ေနတတ္ပါတယ္၊ လိုင္းအဆက္ေတြမွာ အညွိတက္ (Oxidized) ျဖစ္ျပီး လိုင္းဟာ ခုခံမႈ ျမင္႔ေနတတ္ပါတယ္၊ ဖုံးဟင္းဆက္ကို မထားတဲ႔အခါ ဖုံးလိုင္းတေလွ်ာက္မွာ စီးေနတဲ႕ Electric current ဟာ ဒီခုခံမႈကို ေလွ်ာ႔ခ်ေပးတဲ႔အတြက္ ဖုံးဟင္းဆက္ကိုမထားမွ DSL connection ရျပီး ဖုံးဟင္းဆက္ကိုခ်လိုက္ရင္ DSL connection လဲျပဳတ္သြားတာ ျဖစ္ပါတယ္။

– မိုးရြာရင္ Connection မျငိမ္ေတာ႔ဘူး ေနပူရင္ ေကာင္းတယ္၊ ေဗဒင္မေမးပါနဲ႔ ဖုံးလိုင္းတေလွ်ာက္ အဆက္ေတြမွာ ေရစိုတာ ၾကိဳးတေလွ်ာက္ေရဝင္တာ ျဖစ္ပါတယ္၊ ၾကိဳးအဆက္မ်ားတေလွ်ာက္ ေရမစိုေအာင္ ဖာေထးျပီး အိမ္ကိုဝင္တဲ႔ Drop Wire ေပါက္ျပဲေဆြးေျမ႕ေနရင္ လဲလွယ္ရပါမယ္။ DSL သုံးစြဲတဲ႔ လိုင္းဟာ လုံးဝေရမဝင္ဖို႕ လိုပါတယ္၊ တတ္ႏိုင္ရင္ လိုင္းအဆက္ေတြအားလုံးကို တယ္လီဖုံးေကဘယ္ ဆက္ရန္ အထူးျပဳလုပ္ထားတဲ႔ U-Y Connector နဲ႔ဆက္သင္႔ပါတယ္၊ မရႏိုင္ရင္ မိုးေရခံ Sealed Tape နဲ႔ အဆက္အားလုံးကို ဖာေထးရပါမယ္။

Fig-11 U-Y Connector
Fig-11 U-Y Connector

ဒီလို မျဖစ္ပဲ ဒီ LED ဟာ လုံးဝမိွတ္ေနတယ္ဆိုရင္ Modem ဟာ DSLAM နဲ႔ handshake မလုပ္ႏိုင္ပါဘူး၊ Modem မေကာင္းတာ, DSLAM ဖက္ကျပစ္ခ်က္ line jumper လြတ္တာ စသည္႕ ျပစ္ခ်က္မ်ားျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္၊ ISP Helpdesk ကိုဆက္သြယ္ျပီး Complaint ေပးဖို႔လိုပါတယ္၊ MPT နဲ႕လိုင္းမစစ္ေဆးခင္မွာ ျမန္မာတယ္လီပို႔နဲ႔ Modem, DSLAM port, line jumper ေတြကို စစ္ေဆးသင္႔ပါတယ္၊

i) Drop Wire ေကဘယ္ စစ္ေဆးျပဳျပင္ျခင္း

ဒုတိယအဆင္႕ လိုင္းစစ္ေဆးရာမွာ အိမ္ကေနတယ္လီဖုံးတိုင္ ဒါမွမဟုတ္ကက္ဘိနက္ အထိ သြယ္တန္းထား တဲ႔ Drop wire ကို စစ္ေဆးရမွာ ျဖစ္ပါတယ္၊ Drop wire သက္တမ္း ၾကာျမင္႔ေနရင္ အေပါက္အျပဲ အဆက္မ်ားမ်ားေနရင္ လဲလွယ္သင္႔ပါတယ္၊ Drop wire ပုံကို ေအာက္မွာ ျပထားပါတယ္။

Fig-12 Drop Wire
Fig-12 Drop Wire

ii) Underground Cable (သို႔) Overhead pair ေကဘယ္ စစ္ေဆးျပဳျပင္ျခင္း

အိမ္တြင္းဝါယာၾကိဳး သြယ္တန္းမႈနဲ႔ Drop wire စစ္ေဆးလဲလွယ္လို႕မွ မရေသးရင္ ေနာက္ဆုံးအဆင္႔က တယ္လီဖုံး ကက္ဘိနက္ကေန အိတ္ခ်ိန္းရုံးအထိ အသုံးျပဳထားတဲ႔ UG cable သို႔ overhead pair cable ကိုပဲစစ္ေဆးရေတာ႔မွာ ျဖစ္ပါတယ္၊ သက္ဆိုင္ရာ လိုင္းတာဝန္ခံ၊လိုင္းမင္း စတာေတြကို ဆက္သြယ္ျပီး စစ္ေဆးဖို႕ ျပဳျပင္ဖို႔ လိုလာပါျပီ၊ အမ်ားအားျဖင္႔ အစကအသုံးျပဳလို႕ ေကာင္းေနတဲ႔လိုင္းမ်ိဳးဆို လိုင္းအဆက္မ်ား  ျပဳျပင္လိုက္ရင္ ေကာင္းသြားေလ႔ရွိပါတယ္၊ ဒါေပမယ္႔ လိုအပ္လ်င္ အသုံးျပဳထားတဲ႔ pair cable လဲလွယ္ဖို႕ အထိလုပ္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္၊ ဒီ UG , Overhead cable ေတြဟာ wire pair ၄၀ ..၁၀၀ စသည္ျဖင္႔ cable shield တစ္ခုထဲမွာ ပါဝင္တာေၾကာင္႔ အျခား cable pair တစ္ခုနဲ႕ လဲလွယ္ရမွာျဖစ္ပါတယ္၊ အထူးသတိျပဳရမွာက ဒီလို Pair cable လဲလွယ္လိုက္ျပီဆုိရင္ အိတ္ခ်ိန္းမွာ internet အသုံးျပဳႏိုင္ေအာင္ ကူးထားတဲ႔ jumper cable ဟာအရင္ pair cable အေဟာင္းမွာ က်န္ေနခဲ႕ျပီး အင္တာနက္ရဦးမွာ မဟုတ္ပါဘူး ဒီ jumper cable ကိုျပန္လည္ကူးယူဖို႔ ISP Helpdesk ကို ဖုံးလိုင္းျပဳျပင္ျပီးေၾကာင္း Pair Cable လဲလွယ္ထားေၾကာင္း အေၾကာင္းၾကားမွသာ သက္ဆိုင္ရာ ISP technician က Jumpering ျပဳလုပ္ေပးျပီး အင္တာနက္ရရွိႏိုင္ပါတယ္၊

Fig-13 Underground (or) Overhead တယ္လီဖုံးပယ္ယာေကဘယ္
Fig-13 Underground (or) Overhead တယ္လီဖုံးပယ္ယာေကဘယ္
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s