ဘယ္ Frequency Band ေတြက္ိုသုံးပါသလဲ ..

–         အဓိက အေနနဲ႕ 2.3, 2.5, 3.5, 5.8 GHz  bands ေတြကို သုံးပါတယ္၊

–         2005, IEEE မွာ 2~66 Ghz band (2~11, 10~66 GHz) အေနနဲ႔ ထပ္မံတိုးခ်ဲ႕ ထားပါတယ္၊ (ဒီ bandwidth ဟာ ေတာ္ေတာ္ၾကီးကို ၾကီးတဲ႔အတြက္ ဒီဖရီကြင္စီ အားလုံးအတြက္ Equipments ေစ်းကြက္ဝင္ မထုတ္ႏိုင္ၾကေသးပါဘူး)

–         3.5 GHz Frequency bands ဟာ ပထမဆုံး ေစ်းကြက္ဝင္ WiMAX Products ေတြမွာ အသုံးမ်ားပါတယ္၊ License Free Bands (ISM) လို႔ အသိမ်ားတဲ႔ 5.8GHz Bands ဟာ လဲ ဆားဗစ္ေပးသူေတြ အၾကိဳက္မ်ားပါတယ္။

Frequency Band တစ္ခုစီအတြက္ channel size ကေတာ႔ 3.5 MHz, 5 MHz, 7 MHz and 10 MHz ေတြရွိနိုင္ပါတယ္။

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s