WiMAX နက္ဝပ္အေျခခံ

ေအာက္ပုံမွာ WiMAX နက္ဝပ္တစ္ခုရဲ႕ တည္ေဆာက္ အသုံးျပဳပုံကို ရွင္းျပထားပါတယ္၊ WiMAX ကို ရုံး၊ အိမ္၊ မိုဘိုင္း၊ အထိုင္ အေနနဲ႔ နက္ဝပ္ခ်ိတ္ဆက္တာ အင္တာနက္ခ်ိတ္ဆက္တာ ကိုျပထားပါတယ္၊ အေျချပဳစခန္း-၁ နဲ႔ ၂ ဟာ Point-to-Point အေနနဲ႔ ခ်ိတ္ဆက္ထားတာကို ေတြ႔ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္၊ တနည္းအားျဖင္႔ အေျချပဳစခန္း-၂ ရဲ႕ Backbone အေနနဲ႔ WiMAX link ကို အသုံးျပဳထားတာျဖစ္ပါတယ္၊ ရုံး၊ အိမ္စတဲ႔ ေနရာေတြမွာ ဝိုင္မက္စ္ အထိုင္စက္ (Outdoor Unit) ကိုိအသုံးျပဳျပီး အေျချပဳစခန္း-၂ ကို point-to-multipoint အေနနဲ႔ ခ်ိတ္ဆက္ထားတာကိုေတြ႔ရမွာပါ။

မိုဘိုင္း WiMAX သုံးစြဲသုေတြကေတာ႔ ဝိုင္မက္စ္ မိုဘိုင္းယူနစ္ (WiMAX Mobile CPE, PDA, Phone, Laptop) ကိုိအသုံးျပဳျပီး အေျချပဳစခန္း-၂ ကို point-to-multipoint အေနနဲ႔ ခ်ိတ္ဆက္ထားပါတယ္။

အင္တာနက္လမ္းေၾကာင္းဟာ အေျချပဳစခန္း-၁မွေန အင္တာနက္ဝန္ေဆာင္မႈဌာရဲ႕ Gateway ကိုျဖတ္ျပီး အင္တာနက္ အသုံးျပဳႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီပုံမွာ WiMAX ကို အင္တာနက္ connection ရဖို႔အတြက္ေရာ အဓိကဆက္သြယ္ေရး ပင္မလမ္းေၾကာင္း (Backbone link) အတြက္ေရာ ႏွစ္မ်ိး အသုံးျပဳထားတာကို ေတြ႕ရမွာပါ။

Fig-3 WiMAX နက္ဝပ္အေျခခံ အသုံးျပဳပုံ
Fig-3 WiMAX နက္ဝပ္အေျခခံ အသုံးျပဳပုံ
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s