ျမန္မာျပည္တြင္ အသုံးျပဳႏိုင္မႈအေျခအေန (WiMAX in Myanmar)

WiMAX ကို ျမန္မာျပည္မွာ RedLink ကုပၼဏီကေန 2008 မွာ စတင္မိတ္ဆက္ပါတယ္၊ လက္ရွိသုံးစြဲသူေတြလဲ ရွိပါတယ္၊ ရန္ကုန္နဲ႔ မႏၱေလး ႏွစ္ျမိဳ႕မွာ တပ္ဆင္အသုံးျပဳႏိုင္ပါတယ္။ ေတာင္ၾကီးျမိဳ႕မွာ လဲ တိုးခ်ဲ႕တပ္ဆင္ႏိုင္ဖို႔ ျပင္ဆင္္ေနျပီ ျဖစ္ပါတယ္၊ ရရွိႏိုင္တဲ႔ Plan, Speed နဲ႕ တပ္ဆင္ခ၊ လစဥ္ေၾကးေတြကေတာ႔ ေအာက္ပါဇယားမွာ ၾကည္႔ႏိုင္ပါတယ္။

Plan Monthly FEE (FEC) Free Email Account Maximun Attached Devices Speed (MIR)
Consumer 45 1 1 PC + 1 VoIP 128 kbps
Enterprise 75 3 4 PC + 1 VoIP 256 kbps
Corporate 130 25 12 PC + 2 VoIP 512 kbps

ကနဦးတက္ဆင္ခ

WiMax Activation Fee        –        840 FEC

WiMax Annual Fee             –        60 FEC

WiMax Equipment Fee       –        600 FEC

Total                              –        1,500 FEC

ေလွ်ာက္လႊာပုံစံ ႏွင္႔ အျခားအခ်က္အလက္မ်ား

http://www.redlink.net.mm/images/application-form.pdf

http://www.redlink.net.mm/index.php

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s