ဒိုင္လ္အပ္နက္ဝပ္ကို ဘယ္ေနရာေတြမွာသုံးပါသလဲ

–         အားလုံးသိၾကတဲ႔ အတိုင္း အင္တာနက္ခ်ိတ္ဖို႔ သုံးပါတယ္ (internet access)

–         တယ္လီဖုံးလိုင္းကို အသုံးခ်ျပီး တစ္ေနရာဆီမွာရွိတဲ႔ ကြန္ပ်ဳတာႏွစ္လုံးကို နက္ဝပ္ခ်ိတ္ဆက္ႏိုင္ပါတယ္ (DUN)

–         တယ္လီဖုံးလိုင္းကို အသုံးခ်ျပီး တစ္ေနရာဆီမွာရွိတဲ႔ Machine, Equipment တစ္ခုခုကို ကြန္ပ်ဳတာနဲ႔  ဝင္ေရာက္ ခ်ိတ္ဆက္ ထိမ္းသိမ္းႏိုင္ပါတယ္ (Remote Access)၊ ဥပမာ ေဆးရုံမွာရွိတဲ႔ ECG စက္တစ္လုံးကို အိမ္ကေနဖုံးလိုင္း အသုံးျပဳျပီး ဝင္ေရာက္ ၾကည္႔ရႈႏိင္ပါတယ္၊

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s