ဒိုင္လ္အပ္နက္ဝပ္ အလုပ္လုပ္ပုံ

ဒိုင္လ္အပ္ခ်ိတ္ဆက္ဖို႔ လိုတာကေတာ႔ ဖုံးလိုင္းတစ္လုိင္း၊ မိုဒမ္ နဲ႔ ကြန္ပ်ဴတာ ပါပဲ၊ P2P လို႔ေခၚတဲ႔ ကြန္ပ်ဴတာ ႏွစ္လုံး DUN နက္ဝပ္ခ်ိတ္ဆက္မယ္ဆိုရင္ေတာ႔ တဖက္စီမွာ တစ္စုံဆီ လိုမွာေပါ႔။

ဒိုင္လ္အပ္ နည္းပညာမွာ မိုဒမ္ (Modem) ဆိုတဲ႔ ပစၥည္းဟာ အဓိကပါ၊ Modem ဆိုတဲ႔အေခၚဟာ Modulation နဲ႔ Demodulation ဆိုတဲ႔ Technical Term ႏွစ္ခုကေန လာတာပါ၊ ဆက္သြယ္ေရးမွာ အခ်က္အလက္ (data) ေတြကို တစ္ေနရာကတစ္ေနရာ ေပးပို႔ရာမွာ သယ္ေဆာင္လိႈင္း (Carrier) တစ္ခုခုေပၚ တင္ျပီးေပးပို႔ ပါတယ္၊ ဒီလို Data နဲ႔ Carrier ေပါင္းစပ္တာကို Modulation လို႔ ေခၚပါတယ္၊ သယ္ပို႔ရမဲ႔ ေနရာကို ေရာက္ရင္ေတာ႔ ေပါင္းစပ္ထားတဲ႔ Data နဲ႔ Carrier ကို သီးျခားဆီျဖစ္ေအာင္ ျပန္လည္ခြဲထုတ္ရပါတယ္၊ ဒါကိုေတာ႔ Demodulation လို႔ေခၚပါတယ္၊ မိုဒမ္ဆိုတဲ႔ ပစၥည္းဟာ ဒီလို Modulation နဲ႔ Demodulation အလုပ္ကို လုပ္ႏိုင္တဲ႔ အတြက္ အတိုေကာက္ ႏွစ္ခုေပါင္းျပီး Modem လို႔ အမည္သညာ တြင္ခဲ႔ပါတယ္၊ ေနာက္ပိုင္း ဒီလို အလုပ္မ်ိဳး လုပ္ႏိုင္တဲ႔ ပစၥည္းမွန္သမွ်ကို Modem လို႔ယေန႔ ေခတ္တ္ိုင္ေအာင္ သုံးႏႈံးတုံးပါပဲ၊ ဥပမာ DSL Modem, Cable Modem စသည္ျဖင္႔ေပါ႔။

DUN-Concept

 

လိုင္းဖုံးလို႔ ေခၚၾကတဲ႔ PSTN (Public Switch Telephone Network) ဖုံးလိုင္းေတြဟာ စတင္တီထြင္ခဲ႔ၾကတုံးက အသံ(Voice) ကိုပဲတစ္ေနရာကတစ္ေနရာ သယ္ပို႔ဖို႕ ရည္ရြယ္ခဲ႕တာပါ၊ ေနာက္ပိုင္း ကြန္ပ်ဴတာေတြ ေပၚလာေတာ႔ တစ္ေနရာနဲ႔ တစ္ေနရာ Data ပုိ႔ဖို႔စဥ္းစား တီထြင္ခဲ႔ၾကရာမွာ ဖုံးလိုင္းကိုအသုံးခ်ဖို႔ စဥ္းစားလာၾကပါတယ္၊ မိုဒမ္တီထြင္မႈကို 1958 မွာ AT&T ကစတင္ခဲ႔ ပါတယ္၊ 1962 မွာေတာ႔ ပထမဆုံး ေစ်းကြက္ဝင္ Bell 103 မိုဒမ္ကို စတင္ထုတ္လုပ္ခဲ႔ပါတယ္၊ ယေန႔ ဝန္ေဆာင္မႈဌာန တစ္ခုအျဖစ္သာ ရွိေတာ႔တဲ႔ AT&T ဟာ တကယ္ေတာ႔ တခ်ိန္က နာမည္ၾကီး နည္းပညာသုေတသနဌာန (Research Center) တစ္ခုပါ။ ေအာက္ပုံကေတာ႔ မိုဒမ္တို႔ရဲ႕ဘိုးေအ Bell 103 မိုဒမ္ပါပဲ၊ 300 bps အျမန္ႏႈံးရွိပါတယ္၊ ယေန႔ ဒီနည္းပညာမ်ိဳးဆက္ analog မိုဒမ္ေတြရဲ႕ အျမန္ႏႈံးဟာ 56 kbps ျဖစ္ေနပါျပီ။

Bell-103

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s