ဒိုင္လ္အပ္အင္တာနက္အေျခခံ (Dial-Up Internet Basic)

အင္တာနက္အသုံးျပဳဖို႕ဆိုရင္ အရင္ဆုံး အင္တာနက္ ဝန္ေဆာင္မႈေပးတဲ႔ ဌာန (ISP) တစ္ခုခုကို ခ်ိတ္ဆက္ရပါမယ္၊ ဒီလိုခ်ိတ္ဆက္ဖို႕အတြကဆိုရင္ Access Connection တစ္ခုခုကိုေတာ႕ မလႊဲမေသြ ေရြးခ်ယ္ရပါလိမ္႕မယ္၊ Access Connection ဆိုတာကေတာ႕ သုံးစြဲသူေနရာနဲ႔ ISP နဲ႔ခ်ိတ္ဆက္တဲ႔နည္းပညာျဖစ္ျပီး ဝါယာနဲ႔ျဖစ္ေစ ဝါယာလက္ပဲျဖစ္ေစ အသုံးျပဳႏိုင္ပါတယ္၊ အားလုံးၾကားဖူးျပီးသားျဖစ္ၾကတဲ႔ ADSL, WiMAX , IPStar စတာေတြဟာ Access Technology ေတြပဲျဖစ္ပါတယ္၊ Dial-Up connection ကို ဒီလို Access ရဖို႔အတြက္ သုံးႏိုင္ပါတယ္။

DUN-Internet-Howto

Dial-Up ဆိုတာကေတာ႕ တယ္လီဖုံးေခၚဆိုဖို႔အတြက္ တယ္လီဖုံးဒိုင္ခြက္ကို လွည္႔လိုက္တာကို ေျပာတာပါ (ေရွးတုံးကတယ္လီဖုံးေတြက ခုေခတ္လို နံပါတ္ႏွိပ္စရာ ခလုပ္ေတြ မပါပါဖူး ဒိုင္ခြက္ အဝိုင္းကိုလွည္႔ျပီးေခၚရတာပါ)၊ Dial-Up Connection ဟာ သုံးစြဲသူလိုအပ္ေသာအခါမွ ေခၚယူခ်ိတ္ဆက္ရတာ ျဖစ္ပါတယ္၊ တခ်ိဳ႕ Connection (ဥပမာ ADSL, BWLL) ေတြလို ပစၥည္းေတြကို ပါဝါဖြင္႔ ျပီးျပီးခ်င္း အင္တာနက္ကို တန္းျပီးခ်ိတ္ဆက္ေနတဲ႔ Always On Connection မ်ိဳးမဟုတ္ပါဘူး၊ ဒီလိုသုံးစြဲသူကေန လိုအပ္မွ ေခၚဆိုခ်ိတ္ဆက္ရတဲ႔ (Demand On Connection) ျဖစ္တဲ႔အတြက္ Dial-Up Connection လို႔ အစြဲျပဳေခၚဆိုျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

Dial-Up Connection ရဖို႔အတြက္ အရင္ဆုံး သုံးစြဲသူ ကြန္ပ်ဴတာကေန မိုဒမ္+ဖုံးလိုင္းတလိုင္းနဲ႔ ISP ကေနသတ္မွတ္ထားတဲ႔ ဖုံးနံပါတ္တစ္ခုကို လွမ္းျပီးေခၚယူခ်ိတ္ဆက္ရပါတယ္၊ ပုံမွန္ဖုံးနံပါတ္တစ္ခုကို ေခၚယူသလိုပါပဲ၊ ဖုံးကို လက္နဲ႔ နံပါတ္ႏွိပ္ေခၚတဲ႔အစား ကြန္ပ်ဴတာကေန ေခၚတာတစ္ခုပါပဲ၊ သုံးစြဲသူေခၚယူတဲ႔ ဖုံးနံပါတ္ကို Local Exchange ကေန ISP ရဲ႕ RAS (Remote Access Server) ဆီကိုတဆင္႔ခံ ခ်ိတ္ဆက္ေပးပါတယ္၊ RAS ဆိုတာကေတာ႔ အေဝးကေနလွမ္းခ်ိတ္ဆက္ႏိုင္တဲ႔ ဖုံး/နက္ဝပ္ ဂိတ္ေဝးတစ္ခုပါ၊ RAS နဲ႕ သုံးစြဲသူ Connection ရျပီဆိုရင္ေတာ႔ သုံးစြဲသူကေန သူ႕အတြက္ေပးထားတဲ႔ သုံးစြဲသူအမည္ (User Name) နဲ႔ လ်ိဳ႕ဝွက္ကုတ္နံပါတ္ (Password) တို႔ကို ရိုက္ထည္႔ေပးဖို႔လိုပါတယ္၊ ဒီႏွစ္ခုကို မွန္ကန္စြာ ရုိက္ထည္႔ပါမွ အင္တာနက္ကို ခ်ိတ္ဆက္ႏိုင္မွာပါ၊ ရိုက္ထဲ႔လိုက္တဲ႔ အခ်က္အလက္မွန္ကန္သြားျပီဆိုရင္ေတာ႔ RAS ကေန ISP ရဲ႕ အင္တာနက္ Gateway ကို ခ်ိတ္ဆက္ေပးလိုက္ပါတယ္၊ ဒါဆိုရင္ သုံးစြဲသူရဲ႕ ကြန္ပ်ဴတာဟာ အင္တာနက္ ခ်ိတ္ဆက္သြားျပီျဖစ္လို စတင္သုံးစြဲႏိုင္ျပီျဖစ္ပါတယ္၊ ဒီလို ခ်ိတ္ဆက္မႈဟာ သုံးစြဲသူက Connection ကို ျဖဳတ္မခ်မျခင္း (သို႔) ဖုံးလိုင္းျပဳတ္က်မသြားမျခင္း ရေနမွာ ျဖစ္ပါတယ္၊ လိုင္းျဖဳတ္လိုက္ျပီး ေနာက္တၾကိမ္သုံးစြဲလိုတဲ႔အခါ ဒီအစီအစဥ္အတိုင္းပဲ ထပ္မံ ခ်ိတ္ဆက္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s