ဒိုင္လ္အပ္ စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား (Dial-Up Standards)

ေအာက္ဇယားမွာ မိုဒမ္ standard အမ်ိဳးမ်ိဴးနဲ႔ speed ေတြကို ျပထားပါတယ္၊ ဒီမိုဒမ္ Standards ေတြကို ITU-T (International Telecom Union) ကေန သတ္မွတ္ထိမ္းသိမ္းပါတယ္။

Standard Speed

(kbps)

Remarks
Bell 103 or V.21 0.3 1962
Bell 212A or V.22 1.2

 

V.22bis 2.4

 

V.32 9.6 Full Duplex
V.32bis 14.4 Error Correction
V.34 28.8 Compatible with V.32
V.34bis 33.6 1994
V.90 56.0/33.6 – Introduced February ‘99

– Good connections only possible if within 3-1/2 miles of local exchange

V.92 56.0/48.0 – Introduced January 2000

– Increased Compression throughput

 

အထက္ဇယားမွာ ျပထားတဲ႔ထဲမွာ ဒီေန႔ေခတ္ ကၽြန္ေတာ္တို႕ ေတြ႔ႏိုင္မွာကေတာ႔ V.34, V.90 နဲ႔ V.92 standard မိုဒမ္ေတြပဲ ရွိမယ္လို႔ ေျပာႏိုင္ပါတယ္၊ ဒါေၾကာင္႔ ဒီေန႔မိုဒမ္ေတြရဲ႕ အျမန္ဆုံး Speed ဟာ 56 kbps ပဲျဖစ္ပါတယ္၊ ဒါေၾကာင္႔ တခ်ိဳ႕ မိုဒမ္ brand ေတြမွာ 56k မိုဒမ္လို႔ ေၾကာ္ညာေလ႔ ရွိပါတယ္။

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s