မိုဒမ္တပ္ဆင္ျခင္း (Modem Installation)

ကြန္ပ်ဴတာမွာ မိုဒမ္တပ္ဆင္ထားျပီးသား ဆိုရင္ေတာ႔ ဒီအဆင္႔ဟာ မလိုပါဘူး၊ မတပ္ဆင္ရေသးဘူးဆိုရင္ေတာ႔ အရင္ဆုံး Hardware ေတြကို အရင္ဆက္သြယ္ ေနရာခ်ပါ၊ မိုဒမ္၊ ေကဘယ္လ္၊ ပါဝါဆပ္ပလိုင္း၊ Driver CD အားလုံးပါမပါၾကည္႔ပါ။

မိုဒမ္ႏွင္႔ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား

 

ဒါ Serial မိုဒမ္ေကဘယ္လ္ေတြပါ၊ 25-pins connector cable နဲ႔ 9-pins connector cableဆိုျပီး ႏွစ္မ်ိဳးရွိပါတယ္၊ ျပသာနာမရွိပါ၊ သူ႕မိုဒမ္နဲ႔သူ႕ၾကိဳးနဲ႔ တတြဲထဲပါျပီး ျဖစ္မွာပါ၊

Serial မိုဒမ္ေကဘယ္လ္

ဒီဥပမာမွာ External Modem တစ္လုံးနဲ႔ နမူနာ ျပပါမယ္၊ မိုဒမ္မွာ Serial Cable, ဖုံးၾကိဳးအဝင္၊ ဟင္းဆက္အထြက္၊ ပါဝါၾကိဳးအဝင္ ဆိုျပီး Connection ေလးခုရွိပါမယ္၊ မိုဒမ္ေနာက္ကိုၾကည္႔ပါ။ ေအာက္ပုံမွာ ဘယ္ဖက္ဆုံးက ပါဝါခလုပ္ပါ၊ ေနာက္တစ္ခုက ပါဝါဂ်က္ပါ၊ RS-232 လို႔ေရးထားတဲ႔ ေနရာမွာ Serial မိုဒမ္ေကဘယ္လ္ဖက္က 25-pins connector ကိုတပ္ရမွာပါ၊ ေနာက္ LINE လို႔ေရးထားတဲ႔ ေနရာက တယ္လီဖုံးလိုင္း အဝင္ၾကိဳးကို တပ္ပါ၊ PHONE လို႔ေရးထားတဲ႔ေနရာမွာ တယ္လီဖုံးဟင္းဆက္ၾကိဳးကို

တပ္ပါ၊

Modem I/O Connection

 

ကြန္ပ်ဴတာေက႔စ္ ေနာက္ေက်ာကိုၾကည္႔ပါ၊ ကြန္ပ်ဴတာဖက္က Serial (COM) port ကေတာ႔ မ်ားေသာအားျဖင္႔ 9-pins Connector ပဲမ်ားပါတယ္၊ မိုဒမ္ဖက္ကေတာ႔ 25-pins, 9-pins တစ္ခုခုျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္၊ 9-pins Serial Connector ကို ပုံမွာျပထားတဲ႔အတိုင္း တပ္ပါ၊ Connector ေဘးက screws ကေလးေတြကို အသာက်ပ္ပါ။

Connection Serial Modem Cable to PC COM Port

အားလုံးျပီးသြားျပီဆိုရင္ ေအာက္ပုံအတိုင္းျမင္ရမွာပါ၊ ဒါဆိုရင္ေတာ႔ hardware installation ျပီးပါျပီ။

Dial-Up ခ်ိတ္ဆက္ရန္အတြက္ ပစၥည္းမ်ားတပ္ဆင္ပုံ
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s