ဒိုင္လ္အပ္ခ်ိတ္ဆက္မႈျပသာနာမ်ား ေျဖရွင္းျခင္း-၅-ဒိုင္လ္အပ္အယ္ရာကုတ္မ်ား

ေတြ႕ရေလ႔ရွိေသာဒိုင္လ္အပ္အယ္ရာကုတ္မ်ား (Usual DUN Errors and Solutions)

ေအာက္မွာ အေတြ႔ရမ်ားတဲ႔ DUN Error Code ေတြနဲ႔ ရွင္းလင္းခ်က္ေတြကို ျပထားပါတယ္။

အေသးစိတ္ၾကည္႔ခ်င္ရင္ေတာ႔ ဒီဆိုက္မွာ သြားၾကည္႔ႏိုင္ပါတယ္။

http://www.modemsite.com/56k/dunserror.asp

Error No Meaning Error Reasons Solutions
676 လိုင္း Busy လိုင္းမအားျခင္း၊ Exchange မွ Assess Number မ်ားအား Assign လုပ္မထားျခင္း ခဏေစာင္႔၍ေခၚပါ၊ Manual Call Test လုပ္ပါ၊ မရလ်င္ သက္ဆိုင္ရာ exchange သို႔ Complaint တင္ပါ။
680 ဒိုင္တုံးမရျခင္း မိုဒမ္ဖုံးၾကိဳးလြတ္ျခင္း၊ ၾကိဳးမ်ားဆက္သြယ္မႈမမွန္ကန္ျခင္း၊ မိုဒမ္ပ်က္ျခင္း။ ဖုံးခြက္ကိုမ၍ ဒိုင္တုံးရမရ စစ္ပါ၊Modem ၾကိဳးမ်ားဆက္သြယ္မႈမွန္မမွန္ စစ္ပါ၊ Manual call test လုပ္ၾကည္႔ပါ၊
692 Hardware Failed မိုဒမ္ပ်က္ျခင္း၊ Modem Driver မမွန္ျခင္း၊ Driver မွန္မမွန္ စစ္ေဆးပါ၊ driver reinstall လုပ္ပါ၊ Modem Query Tesy လုပ္ၾကည္႔ပါ၊ အျခားမိုဒမ္ႏွင္႔ လဲစမ္းၾကည္႔ပါ။
691 ယူဇာနိမ္း၊ပါတ္စ္ဝဒ္ မွားယြင္းျခင္း bill မေဆာင္၍ Account Disabled ျဖစ္ျခင္း၊ Prepaid Access Kit နာရီျပည္႔ျခင္း၊ Expired ျဖစ္ျခင္း၊ User Name / Password မွန္မမွန္ စစ္ေဆးပါ၊ ISP Helpdesk ကို ဖုံးေခၚျပီး မိမိရဲ႕ User Name / Password, Usage status, Billing Info စတာေတြကို စစ္ေဆးပါ။
600, 601, 603, 606, 607, 610, 613, 614, 616, 618, 626, 632, 637, 638 Windows အယ္ရာ Microsoft Windows Operating System error PC အား ရွပ္ေဒါင္း၊ ရီဆက္ (Shutdown/Reset) လုပ္ပါ၊ Dial-Up Connection Setting အားလုံး delete လုပ္ျပီး အသစ္ျပန္လည္ create လုပ္ပါ။ မရလ်င္ ဝင္းဒိုးျပန္တင္ပါ။
651, 657, မိုဒမ္ error မိုဒမ္ Driver မမွန္ျခင္း၊ Dial-Up Connection Setting မ်ား အလုပ္မလုပ္ျခင္း၊ Driver မွန္မမွန္ စစ္ေဆးပါ၊ driver reinstall လုပ္ပါ၊ Dial-Up Connection Setting အားလုံး delete လုပ္ျပီး အသစ္ျပန္လည္ create လုပ္ပါ။
629, 678, 679 connection error,  ISP Server မွ respond မလုပ္ျခင္း၊ မိုဒမ္ Driver မမွန္ျခင္း၊ ISP မိုဒမ္ႏွင္႔ Handshake မလုပ္ႏိုင္ျခင္း၊ လိုင္း Noise မ်ားလြန္းျခင္း၊ Exchange မွ v.90, V,92 standars မ်ားအား support မလုပ္ျခင္း၊ Driver မွန္မမွန္ စစ္ေဆးပါ၊ driver reinstall လုပ္ပါ၊ Dial-Up Connection Setting အားလုံး delete လုပ္ျပီး အသစ္ျပန္လည္ create လုပ္ပါ။ ဖုံးလိုင္း Noise စစ္ၾကည္႔ပါ၊ Modem String ထဲ႔၍ လိုင္းMode မ်ားအား ခ်ိန္ညွိၾကည္႔ပါ။
718, 719, 721, 729 PPP Error SP မိုဒမ္ႏွင္႔ Handshake မလုပ္ႏိုင္ျခင္း၊ လိုင္း Noise မ်ားလြန္းျခင္း၊ Exchange မွ v.90, V,92 standars မ်ားအား support မလုပ္ျခင္း၊ ဖုံးလိုင္း Noise စစ္ၾကည္႔ပါ၊ Modem String ထဲ႔၍ လိုင္းMode မ်ားအား ခ်ိန္ညွိၾကည္႔ပါ။
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s