ဒိုင္လ္အပ္ Connection တည္ေဆာက္ျခင္း (Creating Dialup Connection)

မိုဒမ္ကို တပ္ဆင္ျပီးသြားရင္ေတာ႔ အင္တာနက္ခ်ိတ္ဆက္ဖို႔အတြက္ Connection တစ္ခုကို setup လုပ္ရမွာျဖစ္ပါတယ္၊ အရင္ဆုံး “Control Panel à Network and Internet Connections” ကိုသြားပါ။

 

Network and Internet Connections

 

(၁) အင္တာနက္ အသုံးျပဳဖို႕ Connection လုပ္မွာျဖစ္တဲ႔အတြက္ “Setup or change your internet connection” ကို ကလစ္ေခါက္လိုက္ပါ။

Setup or Change Your Internet Connection

(၂) Connection Setup လုပ္ဖို႔အတြက္ “Setup” ကိုႏွိပ္ပါ။

Setting Up New Connection

 

(၃) Welcome to the New Connection Wizard ေပၚလာရင္ “Next” ကိုဆက္ႏွိပ္ေပးပါ၊

New Connection Wizzard

 

(၄) “Connect to the internet” ကိုေရြးျပီး “Next” ကိုႏွိပ္ပါ။

Connect to The Internet

 

(၅) “Set up my connection manually” ကိုေရြးျပီး “Next” ကိုႏွိပ္ပါ။

Choosing Connection Manually

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s