ဖုံးလိုင္း၏အရည္အေသြးအား စစ္ေဆးျခင္း (၃) – Checking Connection

 

Connection ခ်ိတ္ဆက္သြားလ်င္ HyperTerminal window ပြင္႔လာမည္၊ “Login :” တြင္ Dialup user name ထဲ႔ျပီး Enter ေခါက္ပါ၊ “Password” တြင္ Dialup password ရိုက္ပါ၊ မွန္လ်င္ Connected ျဖစ္သြားမည္၊ Windows ထဲတြက္ ေအာက္ပါအတိုင္း ASCII characters မ်ား ေပၚလာမည္၊ ၁ မိနစ္ခန္႕ၾကာလ်င္ “NO CARRIER” ျပ၍ Disconnect ျဖစ္သြားမည္၊

Enter User Name and Password in HyperTerminal
Connecting with HyperTerminal

 

Connection ျပဳတ္သြားလ်င္ HyperTerminal Window တြင္ “AT” ဟုရိုက၍ Enter ေခါက္္ၾကည္႔ပါ၊ ကိုယ္ရိုက္ထဲ႕ေသာ စာလုံးကို ျမင္ရမည္မဟုတ္ပါ၊ မွန္ေအာင္ရိုက္ႏိုင္လ်င္ မိုဒမ္မွ “OK” ဟု ျပန္လည္ျပပါလိမ္႕မည္။

ဆက္၍ “ATI0” ရိုိုက္ျပီး Enter ေခါက္ပါ၊ မိုဒမ္၏ product information ျပလ်င္ မိုဒမ္ကို AT command ျဖင္႕ ဆက္သြယ္ထိမ္းခ်ဳပ္ႏိုင္ပါျပီ။

Testing AT Command

 

 

 

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s