ဖုံးလိုင္း၏အရည္အေသြးအား စစ္ေဆးျခင္း (၅) – Checking Line Quality

ေနာက္တဆင္႔အေနနဲ႕ ဖုံးလိုင္းရဲ႕ quality ကို စစ္ၾကည္႔ပါမယ္၊ ကိုၾကည္႔ရေအာင္ “ATI11” ရိုိုက္ျပီး Enter ေခါက္ပါ၊ ေအာက္ပါအတိုင္း ျပလ်င္ “SNR (dB)” ေနာက္တြင္ျပေနေသာ number ကိုၾကည္႔ပါ၊

သတိျပဳရမွာက ဒီစမ္းသပ္မႈမွာ သုံးထားတဲ႕မိုဒမ္ဟာ U.S.Robotics မိုဒမ္ျဖစ္ပါတယ္၊ တျခား မိုဒမ္ေတြနဲ႕ စမ္းရင္ ဒီလိုပုံစံျပမွာ မဟုတ္ပါဘူး၊ ဒါေပမယ္႔ ဒီဥပမာကို ေသခ်ာနားလည္ေအာင္  ၾကည္႔ထားမယ္ဆိုရင္ တျခားမိုဒမ္ေတြနဲ႔လဲ စမ္းသပ္လို႕ရႏိုင္ပါတယ္၊ လိုအပ္ရင္ သက္ဆိုင္ရာမိုဒမ္ရဲ႕ AT Command Reference, Manual ကို ရွာေဖြဖတ္ဖို႔ လိုပါလိမ္႔မယ္။

ati11

U.S. Robotics 56K FAX EXT Link Diagnostics…

Modulation                  V.34

Carrier Freq     (Hz)       1959/1959

Symbol Rate                 3429/3429

Trellis Code                64S-4D/64S-4D

Nonlinear Encoding          ON/ON

Precoding                   OFF/ON

Shaping                     OFF/ON

Preemphasis      (-dB)      7/2

Recv/Xmit Level  (-dBm)     12/16

Near Echo Loss   (dB)       29

Far Echo Loss    (dB)       56

Carrier Offset   (Hz)       2142

Round Trip Delay (msec)     4

Timing Offset    (ppm)      3072

SNR              (dB)       49           <————————Note that

Speed Shifts Up/Down        0/0

Status :

OK

SNR ရဲ႕ အရွည္ကေတာ႕ Signal to Noise Ratio ပဲျဖစ္ပါတယ္၊ ခ်ိတ္ဆက္ရာမွာ ရွိတဲ႔ Data နဲ႕ Noise ရဲ႕ အခ်ိဳးကို တိုင္းတာတဲ႕ယူနစ္ျဖစ္ပါတယ္၊ ပုံမွာေတာ႔ SNR (dB) 49 ရွိပါတယ္၊ SNR ဟာ မ်ားေလ ေကာင္းေလပါပဲ၊ တနည္းအားျဖင္႔ ဒီ SNR တန္ဖိုးဟာ  ျပသာနာ မရွိပါဘူး၊ ပုံမွန္အားျဖင္႔ SNR ဟာ 40 ေက်ာ္ရင္ အေကာင္းဆုံး Connection ရႏိုင္ပါတယ္၊ SNR 20dB ထက္နဲေေနရင္ မၾကာခဏ ျပဳတ္က်တာ၊ ေႏွးတာ ၾကဳံေတြ႕ရပါလိမ္႕မယ္။ေအာက္မွာ SNR နဲ႔ ရႏိုင္မယ္႔ Connection Speed ကို ျပထားပါတယ္၊ ကိုယ္႔လိုင္းရဲ႕ SNR နဲ႔ Speed နဲ႔ မကိုက္ရင္ မိုဒမ္ Standard, Speed ေတြကို ခ်ိန္ညိွေပးဖို႕လိုပါတယ္၊ ဥပမာ SNR 30dB ပဲရွိရင္ V.90 ကို Disabled လုပ္ျပီး V.34 ေလာက္နဲ႕ ခ်ိတ္ဆက္တာ အေကာင္းဆုံးပါပဲ။

SNR (dB) ရရွိႏိုင္ေသာအျမန္ႏႈံး (bps) ႏွင္႕ ခ်ိတ္ဆက္မႈအေျခအေန
40+ 33,600 – 56,000
37-40 33,600-56,000 (V.90,92 ျဖင္႔ခ်ိတ္ဆက္လ်င္ ရန္ဖန္ရန္ခါ connection ျပဳတ္က်ႏိုင္သည္)
34-37 31,200-33,600
31-34 28,800-31,200
29-31 26,400-28,800
28-29 24,000-26,400
25-28 16,800-24,000
23-25 14,400-16,800 (Error correction လုပ္ႏိုင္ရန္လိုအပ္ေသာ အနည္းဆုံး SNR level ္၊ မၾကာခဏ connection ျပဳတ္က်ႏိုင္သည္)
21-23 12,000-14,400
18-21 9600-12,000 (Error correction မျဖစ္္ႏိုင္ေတာ႔၊ မၾကာခဏ connection ျပဳတ္က်ႏိုင္သည္)
14-18 7200-9600 (ခ်ိတ္ဆက္ေသာ္လည္း Browsing လုပ္ရာတြင္ အလြန္ေႏွး၊ မၾကာခဏ connection ျပဳတ္က်ႏိုင္သည္)
13-14 4800-7200 (ခ်ိတ္ဆက္ရန္ အလြန္ခက္ခဲ၊ Browsing လုပ္ရာတြင္ အလြန္ေႏွး၊ မၾကာခဏ connection ျပဳတ္က်ႏိုင္သည္)
6-13 2400-4800
1-6 300-2400 မခ်ိတ္ဆက္ႏိုင္
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s